EcrBridge

Driver pentru echipamentele fiscale Datecs, Tremol, Daisy, Custom, Partner, SAM4S, Olivetti

Manual de utilizare EcrBridge

Driver de comunicație cu echipamentele fiscale: 
Datecs: DP25, DP150, WP50, WP500, FP650, FP700, FP800,
Tremol: M20,
Daisy: eXpert SX, Compact M, Compact S, Perfect M,
Partner 200, Partner 600,
Custom: BIG Plus, Q3X F, K3 F,
SAM4S: NR-240, NR-300, Posiflex PP-8900,
Olivetti: Form100, Form200, PRT400FX.

Descriere aplicație
Aplicația ECR Bridge permite generarea de vânzări cu ajutorul calculatorului. Orice aplicație de vânzare-gestiune poate comanda echipamentul fiscal prin intermediul acestui driver. Informația cu privire la articolele vândute este trimisă driverului prin intermediul fișierelor text.
EcrBridge Driver Datecs, Tremol, Custom, Partner
Instalare aplicație
Instalarea aplicației se face prin rularea kitului de instalare. Selectați directorul de instalare și apoi porniți aplicația.
Instalați driverul Datecs Dude (driverul DUDE se instalează automat de către kitul aplicației).
Pentru funcționarea în regimul conectare la PC, introduceți casa fiscală în modul conectare calculator (Tastele [ON] + [6]).

Configurare aplicație

Pentru configurarea aplicației selectați meniul Config (din grupul Meniu) sau apăsați butonul Configurări din fereastra principală.

EcrBridge Configurare
În această fereastră trebuie să selectați:
    • tipul driverului folosit:
        • Datecs
        • Datecs Dude
        • ZekaFP
        • ServerTremol
        • Daisy
        • Custom
        • Tremol
        • SAM4S
        • Partner
        • Olivetti
    • Conexiunea folosită: RS232 sau TCP/IP
        • RS232
            • Portul COM folosit,
            • Viteza de comunicație (Baud)
        • TCP/IP
            • IP-ul setat în echipamentul fiscal
            • Portul de comunicație
    • codul operatorului folosit pentru efectuarea de vânzări (pentru Datecs implicit 1),
    • parola de acces pentru acest operator (pentru Datecs implicit 0001) 
Portul de comunicație corespunde portului serial pe care aveți instalat echipamentul fiscal. În listă vor apărea doar porturile seriale detectate pe calculator.

Codul și parola utilizatorului cu care se vor executa vânzările trebuie să fie identice cu cele setate în casa fiscală.

În cazul în care folosiți casele fiscale cu driverul DUDE trebuie să instalați DUDE_Setup.exe (din directorul Kit din directorul aplicației sau la instalarea aplicației).

După configurarea aplicației salvați datele închizând această fereastră. Datele sunt salvate în fișierul Config.ini din directorul în care se află executabilul EcrBridge.exe. În cazul în care doriți să configurați aplicația cu ajutorul altei aplicații puteți să modificați direct acest fișier.

Conținut fișier:
    [Connect]
    DriverType=2
    ConnectionType=1
    COM=1
    Baud=7
    IpAddress=192.168.1.40
    IpPort=3999
    Operator=1
    Password=0001
    
    DriverType = indică tipul driverului folosit (1 – Datecs, 2 – DatecsDude, 3 – ZekaFP, 4 - ServerTremol, 5 - Daisy, 6 - Custom, 7 - Tremol, 8 - SAM4S, 9 - Partner, 10 - Olivetti)
    ConnectionType = indică tipul de conexiune folosit (1 – RS232, 2 – TCP/IP)
    COM = numărul portului serial
    Baud= { 0="1200",
             1= "2400",
             2="4800",
             3="9600",
             4="19200",
             5="38400",
             6="57600",
             7="115200" }
    IpAddress = adresa IP a echipamentului fiscal
    IpPort = portul de comunicație (implicit 3999)
    Operator=cod operator echipament fiscal
    Password=parolă de acces al operatorului

Înregistrare aplicație

În cazul în care există o conexiune cu echipamentul fiscal atunci se citește automat numărul serial al echipamentului. Aplicația funcționează numai dacă aveți o cheie validă de la producătorul programului sau dacă respectivul echipament nu a fost fiscalizat. Aplicația se poate folosi în varianta DEMO, timp de 30 de zile calendaristice. În acest mod de lucru, aplicația tipărește un mesaj de atenționare pe toate bonurile fiscale.

Utilizarea aplicației

Emiterea de bonuri fiscale

Articolele pe care doriți să le tipăriți pe bonul fiscal se scriu într-un fișier de tip text (*.txt), acest fișier este trimis aplicației EcrBridge.exe prin adăugarea unui fișier *.txt în directorul Bon, din directorul aplicației.

După executarea comenzii se generează un fișier de răspuns în unul din următoarele directoare:
• BonOK – în cazul în care bonul a fost emis corect
• BonErr – în cazul în care au existat erori la emiterea bonului

Listă comenzi fiscale

ComandăSintaxă comandăDescriere comandă
FISCALFISCAL
FISCAL;fiscal_code
Fișier fiscal
Prima linie dintr-un fișier care conține un bon fiscal.
În cazul în care se introducere parametrul fiscal_code, se va emite un bon fiscal pe CIF-ul specificat
II;name;qty;price;vat
I;name;qty;price;vat;um
I;name;qty;price;vat;um;dept
I;name;qty;price;vat;um;dept;disc
I;name;qty;price;vat;um;dept;disc_type;value
Linie de vânzare articol
• name: Denumirea articolului vândut
• qty: Cantitatea vândută
• price: Prețul de vânzare
• vat: codul cotei TVA
• um: unitatea de măsură (implicit BUC.)
• dept: departament (implicit 0)
• disc: discount procentual aplicat articolului
• disc_type: P=procentual V=valoric
• value=valoarea discountului/adaosului, valoare negativă pentru discount
TT;txt
T;txt;format
Linie text liber
Linie tipărire text liber pe bonul fiscal
• txt: conținut linie text
• format: formatare text
     B-Bold
     I-Italic
     D-DoubleHeight
     U-Underline
     L-Left Alignment
     R-Right Alignment
     C-Center Alignment
SS;type;valueDiscount/Adaos bon fiscal
Aplicare discount / adaos după apăsarea tastei SUBTOTAL
• type: P – Procentual, V – Valoric
• value: valoarea discountului (valoare negativă) / adaosului (valoare pozitivă)
PP;pay_code;valuePlată bon fiscal
• pay_code: cod mod de plată
• value: valoare plătită cu acest mod de plată (în cazul în care este singurul mod de plată se poate pune valoare zero (toată suma de pe bonul fiscal))
CBCB;barcode_type;codeCod de bare
• barcode_type: tip cod de bare
     • 1 – tip EAN8. Câmpul Data trebuie să conțină doar 8 digiti;
     • 2 – tip EAN13. Câmpul Data trebuie să conțină doar 13 digiti;
     • 3 – tip Code128. Câmpul Data trebuie să conțină simboluri în cod ASCII între 32 și 127. Lungimea câmpului Data este cuprinsă între 3 și 31 simboluri;
     • 4 – tip QR. Câmpul Data trebuie să conțină simboluri în cod ASCII între 32 și 127. Lungimea câmpului Data este cuprinsă între 3 și 279 simboluri;
     • 5 – tip Interleave 2of5. Câmpul Data trebuie să conțină doar cifre, între 3 și 22;
• code: cod de bare
Comandă vânzare articol (I)
    I;name;qty;price;vat
    I;name;qty;price;vat;um
    I;name;qty;price;vat;um;dept
    I;name;qty;price;vat;um;dept;disc
    I;name;qty;price;vat;um;dept;disc_type;value

• name = numele articolului, nu trebuie să conțină caracterul “;”
• qty = Cantitatea vândută (în cazul in care are zecimale acestea trebuie sa fie maxim 3. Punctul zecimal trebuie să fie în concordanță cu setarile Windows. Exemplu: 2.523
• price = Prețul articolului (în cazul în care prețul are zecimale aceastea trebuie să fie maxim 2). Punctul zecimal trebuie să fie în concordanță cu setarile Windows. Exemplu: 12.35. (Pentru stornare introduceți prețul cu minus, este obligatoriu să aveți respectiva sumă pe bonul fiscal, pe cota TVA a produsului stornat)*.
•  vat = codul cotei TVA (valori posibile 1-7)
• um = unitatea de măsură
• dept = valoare departament (implicit 0, valori posibile 0, 1-9)
• disc = valoare discount procentual aplicat pe articol
• disc_type = tip discount/adaos: P: procentual, V: valoric
• value = valorea discount/adaos, pentru discount se folosește o valoare negativă
Comanda este validă numai în cadrul unui bon care începe cu textul FISCAL.

* Case fiscale Daisy nu permit stornarea produselor pe bonul fiscal.

Comandă tipărire text liber (T) 
    T;txt
• text_liber = text liber de max 32 de caractere, nu trebuie să conțină caracterul “;”

Comandă Discount/Adaos Valoric/Procentual (S)
    S;type;value
• type = P – discount/adaos procentual
  V – discount/adaos valoric
• value = valoare discount/adaos (în cazul în care are zecimale acestea trebuie să fie maxim 2 iar caracterul de separare trebuie să fie în concordanță cu setările din Regional Settings)

Exemple:
• discount procentual de 5.50% S;P;-5.50
• discount valoric de 2.50 S;V;-2.50
• adaos procentual de 1.50% S;P;1.5
• adaos valoric de 0.50 S;V;0.5

Exemplu: acordarea unui discount procentual de 5 % pe un bon fiscal.
    FISCAL
    T;Operator: Claudia
    I;Coca Cola;1;2;1
    I;Mere;1;3.5;1
    I;Faina;2;4.34;1
    S;P;-5
    P;1;0

Comandă mod de plata (P)
    P;cod_mp;valoare_mp
• cod_mp = cod mod de plată
• valoare_mp = valoare plătită pe modul de plată ales (în cazul în care are zecimale, acestea trebuie să fie maxim 2)
Bonul fiscal se poate închide doar dacă s-au introdus linii de mod de plată care acopera toată suma bonului fiscal sau o depășesc ca valoare.

Exemple:
Plata întregului bon se face pe numerar:
    FISCAL
    I;Mere;1;3.5;1
    P;1;0

Plata unui bon fiscal cu 2 moduri de plată:
    FISCAL
    T;Operator: Claudia
    I;Coca Cola;1;2;1
    I;Mere;1;3.5;1
    I;Faina;2;4.34;1
    P;5;10
    P;1;5

La emiterea unui bon fiscal se generează automat fișierul last_fiscalreceipt.txt, în directorul aplicației, în acest fișier se regăsesc următoarele informații:
    SlipNumber=461
    NZReport=44
    FMNumber=19
Unde:
    SlipNumber = numărul bonului curent
    NZReport = numărul raportului Z curent
    FMNumber = numărul de bonuri fiscale pentru raportul Z curent

Listă comenzi text

ComandăSintaxă comandăDescriere comandă
TEXTTEXT
Fișier Text
Prima linie dintr-un fișier care conține un bon nefiscal.
TT;txt
Linie text liber
Linie tipărire text liber pe bonul fiscal
• txt: conținut linie text
• format: formatare text
     B-Bold
     I-Italic
     D-DoubleHeight
     U-Underline
     L-Left Alignment
     R-Right Alignment
     C-Center Alignment
     S-Small (Condensed)
CBCB;barcode_type;codeCod de bare
• barcode_type: tip cod de bare
     • 1 – tip EAN8. Câmpul Data trebuie să conțină doar 8 digiti;
     • 2 – tip EAN13. Câmpul Data trebuie să conțină doar 13 digiti;
     • 3 – tip Code128. Câmpul Data trebuie să conțină simboluri în cod ASCII între 32 și 127. Lungimea câmpului Data este cuprinsă între 3 și 31 simboluri;
     • 4 – tip QR. Câmpul Data trebuie să conțină simboluri în cod ASCII între 32 și 127. Lungimea câmpului Data este cuprinsă între 3 și 279 simboluri;
     • 5 – tip Interleave 2of5. Câmpul Data trebuie să conțină doar cifre, între 3 și 22;
• code: cod de bare
Exemplu fișier text
    TEXT
    T;Linia 1 de text liber
    T;Linia 2 de text liber
    T;Linia 3 de text liber
    T;Linia 4 de text liber
    T;Linia 5 de text liber
    T;Bold;B
    T;Italic;I
    T;Bold Italic;BI
    T;Aliniat stanga bold;BL
    T;Aliniat centru italic;IC
    T;Aliniat dreapta Underline;RU
    T;Double Height;D
    T;Underline;U
    T;Condensed;S
    T;Condensed Underline BOLD;USB
    T;

Listă comenzi diverse

ComandăSintaxă comandăDescriere comandă
XX;extendedEmitere raport X
• extended – raport extins (nu este folosit)
ZZ;extendedEmitere raport Z
• extended – raport extins (nu este folosit)
ZBZB;extended;beginBlock;endBlock;fileEmitere raport fiscal pe blocuri de memorie
• extended – raport extins (nu este folosit)
• beginBlock – Numărul primului bloc
• endBloc – Numărul ultimului bloc
• file – raport generat în fișier
ZDZD;extended;beginDate;endDate;fileEmitere raport fiscal pe perioade de timp
• extended – raport extins (nu este folosit)
• beginDate – Dată start (formatul datei calculatorului)
• endDate– Dată sfârșit
• file – raport generat în fișier
RARA;pay_code;sum;commentIntroducere sumă în sertar
• pay_code – Codul modului de plată (nefolosit)
• sum – Sumă introdusă în sertar
• comment – Note legate de introducerea sumei în sertar (nefolosit)
POPO;pay_code;sum;commentExtragere sumă din sertar
• pay_code – Codul modului de plată (nefolosit)
• sum – Sumă extrasă din sertar
• comment – Note legate de retragerea sumei din sertar (nefolosit)
ODOD;timeDeschidere sertar
• time – timp impuls in milisecunde  
RDRDEmitere raport fiscal pe departamente
fără parametrii
REREEmitere raport fiscal AMEF
fără parametrii
RIRIEmitere raport fiscal pe grupe de produs
fără parametrii
Emitere raport Z
Pentru emiterea raportului Z trebuie să executați următoarea comandă:
    Z;1
La emiterea unui raport Z se generează automat fișierul last_report.txt, în directorul aplicației, în acest fișier se regăsesc următoarele informații:
    NRep=43
    TotalA=0.00
    TotalB=0.00
    TotalC=0.00
    TotalD=0.00
    TotalE=0.00
    TotalF=0.00
    TotalExceptat=0.00
    TotalSInv=0.00
    VATSInv=0.00

Unde:
    NRep = numărul ultimului raport Z
    TotalA = total pe cota TVA A
    TotalB = total pe cota TVA B
    TotalC = total pe cota TVA C
    TotalD = total pe cota TVA D
    TotalE = total pe cota TVA E
    TotalF = total pe cota TVA F
    TotalExceptat = suma totală necuprinsă în baza de impozitare a TVA
    TotalSInv = suma totală acumulată pe operații fiscale din bonuri cu CIF client
    VATSinv = TVA total acumulat – operații fiscale din bonuri cu CIF client

Emitere raport X
Pentru emiterea raportului Z trebuie să executați următoarea comandă:
    X;1

Comandă de introducere/extragere sume din sertar
    RA;mod_plata;valoare;comentariu
    PO;mod_plata;valoare;comentariu

    Tip comandă:
        RA – introducere sumă în sertar
        PO – retragere sumă din sertar
    mod_plata = cod mod de plată
    valoare = valoare introdusă/extrasă pe modul de plată ales (în cazul în care are zecimale acestea trebuie să fie maxim 2)
    comentariu = comentariu (nefolosit)

Comandă deschidere sertar
    OD;time
    time – timp impuls în milisecunde  

Emitere raport fiscal pe departamente
    RD
    fără parametrii
Raportul se poate emite numai înainte de emiterea raportului Z.

Emitere raport fiscal AMEF
    RE
    fără parametrii
Raportul se poate emite numai înainte de emiterea raportului Z.

Emitere raport fiscal pe grupe de produs
    RI
    fără parametrii
Raportul se poate emite numai înainte de emiterea raportului Z.


Suport pentru comenzile FPrint

Aplicația permite citirea fișierelor în format FPrint

Aplicația EcrBridge permite emiterea de bonuri fiscale în formatul  FPrint sau în formatul nou implementat în FiscalWire. Pentru a configura acest mod de lucru trebuie să configurați următorii parametrii din fișierul de configurare Config.ini.

[Datecs]
CommandFolder=C:\FolderInp
FileExtension=inp

Parametrul CommandFolder specifică calea directorului în care sunt preluate și executate fișierele cu format FPrint. 

Parametrul FileExtension specifică extensia fișierelor care vor fi executate, în cazul în care fișierele au altă extesie, acestea nu vor fi executate.

Dacă modificați fișierul Config.ini este obligatoriu să reporniți aplicația EcrBridge, configurările sunt preluate doar la pornirea aplicației.

EcrBridge - Configurare Interconectari
Creare de website-uri frumoase!

Comenzi compatibile cu FPrint și FiscalWire

ComandăSintaxa comandăDescriere comandă
S,1,______,_,__;S,1,______,_,__;Cafea cu lapte ;4.50;1.000;1;1;2;0;0;buc

S,1,______,_,__;Cafea cu lapte ;4.50;1.000;1;1;2;0;0;
Linie de vânzare articol

Parametrii:
• Antet comandă vânzare (S,1,______,_,__;)
• Nume articol
• Preț cu maxim două zecimale (prețul negativ înseamnă stornare articol)
• Cantitate articol, cu maxim trei zecimale (cantitatea negativă înseamnă stornare articol)
• Cod departament (între 0 și 99, 0 înseamnă vânzare fără departament)
• Nu este folosit
• Cod cotă TVA (1=TVA A, 2=TVA B, 3=TVA C, 4=TVA D, 5=Scutit TVA)
• Nu este folosit
• Nu este folosit
• Unitate de măsură articol (dacă acest parametru lipsește, atunci se folosește ca unitate de măsură BUC)
T,1,______,_,__;T,1,______,_,__;0;12.34;;;;Linie plată

Parametrii:
• Antet comandă plată (T,1,______,_,__;)
• Tip mod de plată
     0 - Numerar
     1 - Card
     2 - Credit
     3 - Tichete de masă
     4 - Tichete valorice
     5 - Voucher
     6 - Plata moderna
     7 - Card + Avans numerar
     8 - Alte metode
     9 - Valuta
• Valoare plătită pe modul de plată selectat (0 înseamnă plata se face pe toată suma rămasă)

Pentru rest se specifică o sumă mai mare decât restul de plată. 
Aplicația forțează închiderea bonului fiscal în cazul în care nu se completeză toată suma de plată.
C,1,______,_,__;C,1,______,_,__;1;10.00;;;;Linie discount/adaos

Parametrii:
• Antet comandă discount (C,1,______,_,__;)
• Tip discount/adaos
     0 - Adaos procentual
     1 - Discount procentual
     2 - Adaos valoric
     3 - Discount valoric
• Valoare discount/adaos cu maxim două zecimale

Dacă linia de comandă vine după o linie de vânzare, atunci se aplică discountul/adaosul pe respectivul articol.
Dacă linia de comandă vine după o linie de subtotal, atunci se aplică discountul/adaosul pe totalul bonului până la subtotal.
T,1,______,_,__;4T,1,______,_,__;4;;;;;Linie subtotal
 
Parametrii:
• Antet comandă subtotal(T,1,______,_,__;)
• Mereu 4
L,1,______,_,__;L,1,______,_,__;;;;;;Linie subtotal

Parametrii:
• Antet comandă subtotal (L,1,______,_,__;;;;;;)
P,1,______,_,__;P,1,______,_,__;Va multumim;pentru vizita;va mai asteptam;;;Linie text liber

Parametrii:
• Antet comandă text liber(P,1,______,_,__;)
• Text prima linie maxim 42 de caractere
• Text a doua linie maxim 42 de caractere 
• Text a treia linie maxim 42 de caractere
K,1,______,_,__;K,1,______,_,__;RO12345678;Linie bon fiscal cu CUI Client

Parametrii:
• Antet comandă bon fiscal cu CUI(K,1,______,_,__;)
• Cod fiscal client
I,1,______,_,__;I,1,______,_,__;0;10.00;;;;Linie introducere/retragere numerar din sertar

Parametrii:
• Antet comandă sumă(I,1,______,_,__;)
• Tip operațiune
   0 - Introducere sumă în sertar
   1 - Retragere sumă din sertar
• Valoare sumă
Z,1,______,_,__;Z,1,______,_,__;Linie Raport Z

Parametrii:
• Antet comandă raport Z (Z,1,______,_,__;)
X,1,______,_,__;X,1,______,_,__;Linie Raport X

Parametrii:
• Antet comandă raport X (X,1,______,_,__;)
Arata inregistrari (filtrate din numarul total de inregistrari)

Exemple bonuri fiscale FPrint

Bon fiscal cu CUI

K,1,______,_,__;RO12345678;
S,1,______,_,__;Articol 1;1.00;1.000;1;1;1;0;0;buc
S,1,______,_,__;Articol 2;1.00;1.000;1;1;1;0;0; 
S,1,______,_,__;Articol 3;1.00;1.000;1;1;2;0;0; 
S,1,______,_,__;Articol 4;1.00;1.000;1;1;2;0;0; 
S,1,______,_,__;Articol 5;1.00;1.000;1;1;1;0;0; 
P,1,______,_,__;Operator: Ion Popescu;;;; 
T,1,______,_,__;1;0.50;;;; 
T,1,______,_,__;2;0.50;;;; 
T,1,______,_,__;0;

Raport Z
Z,1,______,_,__;

Introducere sumă în sertar
I,1,______,_,__;0;12.34;;;;


Răspunsul se generează în fișiere cu extensia *.out, direct în directorul configurat. 

Log modificări aplicație

Pentru a vizualiza log-ul aplicației, apăsați acest link.


Acest driver este dezvoltat de către compania Nessus Software S.R.L. și este proprietatea acesteia. Toate drepturile și obligațiile sunt rezervate Nessus Software S.R.L. 

© Copyright 2024 EcrBridge.ro - All Rights Reserved