Blog EcrBridge

Articolelor despre modificări aplicației EcrBridge

Datecs FP800

Suport pentru fișierele Datecs

Aplicația EcrBridge oferă suport pentru formatul FPrint, Datprint și SellText.

Puteți configura aplicația EcrBridge pentru a permite citirea fișierelor de comandă ...

EcrBridge Saga C

Conectare cu Saga C

Aplicația EcrBridge permite interconectare cu Saga C

În acest articol găsiți informații legate de modul de configurare al aplicației Saga C pentru acceptarea fișierelor de comandă, generate de ...

EcrBridge Cerere licenta

Cerere licență aplicație

Procedura de cerere a licenței EcrBridge de către distribuitor.

Pentru a cere o licență EcrBridge, efectuați următorii pași:

1. Conectați echipamentul fiscal ...

Daisy

Integrare DPrint Daisy

Aplicația EcrBridge oferă suport pentru casele fiscale Daisy.

Instrucțiuni pentru configurarea comunicației cu Daisy
• Conectați casa fiscală Daisy la calculator 

Integrare Custom

Aplicația EcrBridge oferă suport pentru echipamentele fiscale Custom.

Instrucțiuni Conectare echipamente Custom

1. Conectare echipament fiscal la calculator prin intermediul unui ...

Extragere fișiere ANAF

Aplicația EcrBridge permite extragerea fișierelor ANAF (numai pentru echipamentele Datecs).

Pentru extragerea fișierelor ANAF, executați următorii pași:
1. Deschideți aplicația EcrBridge ...

* * * * *
Suport pentru fișierele Datecs

Aplicația EcrBridge oferă suport pentru formatul FPrint, Datprint și SellText.

Puteți configura aplicația EcrBridge pentru a permite citirea fișierelor de comandă în format FPrint, Datprint sau SellText.

Instrucțiuni de configurare a comunicației prin intermediul formatului Datecs:

• Apăsați butonul Configurare
• Selectați Tip=DatecsDude
• Selectați numărul operatorului (implicit 1)
• Introduceți parola de acces a operatorului (implicit 0001)
• Selectați tipul conexiunii (RS232 sau TCP/IP). Selectați portul serial sau adresa IP a dispozitivului fiscal.
• Apăsați butonul Diagnostic pentru a verifica conexiunea cu echipamentul fiscal

În Tabul Interconectări selectați:
Director Datecs (directorul în care apar fișierele de comandă, apăsați pe butonul Selecție pentru a alege directorul dorit)
Extensie Datecs (extensia fișierului de comandă, aplicația va verifica numai fișierele cu această extensie

Mai multe informații despre protocolul Datecs, găsiți în pagina Documentație.

EcrBridge Configurare Interconectari

Interfațarea cu fișierele de tip Datecs va merge pe toate echipamentele fiscale suportate de către aplicația EcrBridge! Doar selectați directorul și extensia fișierului Datecs și puteți emite bonuri fiscale!

* * * * *
Conectare cu Saga C

Aplicația EcrBridge permite interconectare cu Saga C

În acest articol găsiți informații legate de modul de configurare al aplicației Saga C pentru acceptarea fișierelor de comandă, generate de către EcrBridge.
Instrucțiuni de configurare a comunicației prin intermediul formatului Datecs:
• Configurați aplicația EcrBridge pentru acceptarea fișierelor Datecs:
    • Configurați parametrul Director Datecs
    • Configurați parametrul Extensie Datecs cu valoarea inp sau txt

Instrucțiuni configurare aplicație SAGA C
• Accesați meniul "Administrare - Configurare societati"
• Selectați societatea dorită
• Alegeți DATECSPRINTER din meniul "Casa de marcat"
• Pentru emiterea de bonuri fiscale deschideți fereastra Iesiri (meniul "Operatii - Iesiri")
• Pentru emiterea bonului fiscal efectuați următorii pași:
    • Selectați ieșirea dorită
    • Apăsați pe butonul "Tiparire bon fiscal"
    • Din tabul "Configurare" (se face doar prima dată):
        • La Model casa de marcat se alege tipul casei folosite (implicit se poate selectata DP 25)
        • La Program interfata se selectează FiscalWire
         • Se bifează Mod rezident
        • La parametrul "Cale folder pentru salvarea bonurilor pt. tiparire", selectați directorul configurat în EcrBridge.
        • La moduri de plată folosiți următoarea schemă:
            • Cash = 0
            • Tichete = 3
            • Card = 1
        • La cote TVA folosiți următoarea schemă:
            • TVA 19%= 1
            • TVA 9%= 2
            • TVA 5%= 3
            • TVA 0%= 5 (cota 0% trebuie să fie mereu pe poziția 5)
    • Zecimale casa: 2

Instrucțiuni configurare aplicație MarketLine
În cazul în care conectarea se face prin intermediul aplicației MarketLine (interfața de vânzare în mod magazin), trebuie să configurați următorii parametrii:
• Accesați meniul: "Administrare" > "Configurare program"
• În fereastra "Configurare" selectați tabul "Casa de marcat"
   • Selectați la "Casa de marcat" = Datecs
   • Selectați la "Driver casa de marcat" = FiscalWire
   • Selectați la "Cale folder monitorizat de driver-ul casei de marcat" = C:\FolderInp (sau directorul selectat în EcrBridge)
   • Configurați asocierea între modurile de plată și cotele TVA, conform setărilor din casa de marcat
   • Apăsați butonul "Accept" 

Doar selectați, în Saga C, la modelul casei de marcat: DATECSPRINTER și puteți emite bonuri fiscale pe toate casele fiscale suportate de EcrBridge!

* * * * *
Cerere licență aplicație

Procedura de cerere a licenței EcrBridge de către distribuitor.

Pentru a cere o licență EcrBridge, efectuați următorii pași:

1. Conectați echipamentul fiscal
2. Efectuați dublu-click pe seria fiscală, colțul stânga al aplicației EcrBridge
EcrBridge Introducere licenta
3. Apăsați butonul "Cerere licență" din fereastra "Înregistrare aplicație"
EcrBridge Inregistrare Aplicatie
4. Introduceți datele clientului (câmpurile cu * sunt obligatorii)
5. Aplicația trimite automat email către adresa de email introdusă
6. Pentru logarea distribuitorului, apăsați pe butonul "Logare distribuitor"
EcrBridge - Date client
7. Introduceți utilizatorul și parola de acces primită de la personalul EcrBridge
8. Apăsați butonul "Logare"
EcrBridge - Logare distribuitor
9. Apăsați butonul "Salvare" din fereastra "Cerere licență EcrBridge",
10. Aplicația va genera licența automat, aceasta putând fi preluată prin apăsarea butonului "Citește" din fereastra "Înregistrare aplicație",
11. Apăsați butonul "Salvare" din fereastra "Înregistrare aplicație".


* * * * *
Integrare DPrint Daisy

Aplicația EcrBridge oferă suport pentru casele fiscale Daisy.

Aplicația EcrBridge oferă suport pentru casele fiscale Daisy.

Instrucțiuni pentru configurarea comunicației cu Daisy
   • Conectați casa fiscală Daisy la calculator
   • Deschideți aplicația EcrBridge
   • Apăsați pe butonul „Configurări” pentru a intra în fereastra „Configurație”
      • Selectați tipul casei de marcat: Daisy
      • Apăsați pe butonul „Configurări Daisy”
EcrBridge Configuratie Daisy
În fereastra „Configurări fiscale Daisy” apăsați pe butonul „Configurare DPrint”
   • Introduceți casa fiscală în meniul PC
      • Apăsați butonul [MODE] până ajungeți în meniul [PC]
      • Introduceți parola de acces și apoi apăsați tasta [CLK] (parola implicită este 9999)
   • Apăsați pe butonul „Deschide DPrint”
EcrBridge Configurari fiscale Daisy
   • În aplicația DPrint selectați portul serial pe care aveți conectată casa fiscală Daisy
   • Apăsați pe butonul „Start”
EcrBridge Configurari fiscale Daisy DPrint
   • În tabul „Cote TVA” completați cotele TVA, exact cum le aveți definite în casa de marcat
EcrBridge Configurari fiscale Daisy Cote TVA
Pentru a configura cotele TVA executati urmatoarea procedura:
   • Apasati pe butonul [MODE] pana ajungeti la meniul RAPORT Z
   • Introduceti parola de acces si apoi apasati tasta [CLK] (parola implicita este 9999)
   • Apasati tasta [TL] pentru a emite raportul Z
   • Apasati tasta [PLU] pentru a emite raportul Z pe PLU-uri
   • Apasati butonul [MODE] pana ajungeti in meniul PROGR.
   • Introduceti parola de acces si apasati tasta [CLK]
   • Apasati tasta [QTY] pentru a intra in meniul COTE TVA
   • Apasati butonul [ST] pentru a naviga prin cotele TVA
   • Pentru modificare, tastati noile cote TVA si apoi apasati tasta [TL]
   • Iesiti din meniul PROGR. Si apoi intrati in meniul PC
   • Completati tabelul „Cote TVA” cu valorile setate in casa de marcat

EcrBridge Configurari fiscale Daisy Unitati de masura
Pentru a configura unitățile de măsură executați următoarea procedură:
   • Apăsați pe butonul [MODE] până ajungeți la meniul RAPORT Z
   • Introduceți parola de acces și apoi apăsați tasta [CLK] (parola implicită este 9999)
   • Apăsați tasta [TL] pentru a emite raportul Z
   • Apăsați tasta [PLU] pentru a emite raportul Z pe PLU-uri
   • Apăsați butonul [MODE] până ajungeți în meniul PROGR.
   • Introduceți parola de acces și apăsați tasta [CLK]
   • Apăsați tasta [ST] pentru a intra în meniul UNITATI DE MASURA
   • Apăsați butonul [ST] pentru a naviga prin unitățile de măsură din casa fiscală
   • Pentru modificare, tastați noile unități de măsură și apoi apăsați tasta [TL]
   • Iesiți din meniul PROGR. și apoi intrați în meniul PC
   • Completați tabelul „Unități de măsură” cu valorile setate în casa de marcat

Se recomandă folosirea primei unități de măsură (buc) la care trebuie modificat parametru „Punct zecimal” cu valoarea 3 (pentru a permite vânzare cu zecimale).
EcrBridge Configurari fiscale Daisy Departamente
Pentru definirea departamentelor se recomandă următoarea schemă:
   • Se creaza câte un departament pentru fiecare cotă TVA
      • Se introduce un nume sugestiv (TVA 9)
      • Se selectează numărul cotei TVA dorite
      • Se selecteaza unitatea de măsură numărul 1
   • Se apasă pe butonul „Configurare departamente” (pe casa fiscală trebuie să emiteți un raport Z cu golire PLU, operația se poate executa numai în meniul PC)
   • În cazul în care doriți să reconfigurați un departament configurat anterior, apăsați butonul „Șterge export” pentru a permite reconfigurarea departamentelor
La fiecare vânzare casa va memora produsele vândute, și va refolosi produsele, în cazul în care acestea se vor revinde. Casele fiscale Daisy permit lucrul cu cel mult 30000 de articole. În cazul în care doriți să folosiți mai mult de 30000 de articole, atunci trebuie să alegeți un alt tip de casă fiscală.

EcrBridge Configurari fiscale Daisy Articole
Link DaisyManager
Pentru mai multe configurări puteți folosi aplicația DaisyManager:
Download DaisyManager

* * * * *
Integrare Custom

Aplicația EcrBridge oferă suport pentru echipamentele fiscale Custom.

Instrucțiuni Conectare echipamente Custom

1. Conectare echipament fiscal la calculator prin intermediul unui cablu USB,
2. Instalare Driver USB,
3. Instalare Fiscal RX Comunicator,
4. Deschidere aplicație Fiscal RX Comunicator,
5. Setare port comunicație din "Comunication - Configurarea portului serial
6. Citire configurație din imprimantă prin apăsarea butonului "Încarcă Data din imprimantă
7. Trebuie setat CUSTOM DLL la Protocol, din fereastra "(910) Parametri comunicare"
8. Salvarea configurației se face cu apăsarea butonului "Salvează Data din Imprimantă"

Pentru casa fiscală BIG Plus, intrați în meniul "R" (vânzare) și apăsați tastele "2"+ "2" + "2" + "Cheie" pentru a iniția comunicația cu calculatorul.

Modele suportate: Custom BIG Plus, Custom Q3X-F și Custom K3.

* * * * *
Extragere fișiere ANAF 

Aplicația EcrBridge permite extragerea fișierelor ANAF (numai pentru echipamentele Datecs).

Pentru extragerea fișierelor ANAF, executați următorii pași:

1. Deschideți aplicația EcrBridge
2. Conectați casa fiscală Datecs
3. Apăsați butonul "Rapoate Jurnal Electronic"

4. În fereastra "EcrBridge.Reports" apăsați pe tabul "Rapoarte electronice"
5. Selectați la Tip raport, "Dată și timp"
6. Selectați Data de început și de sfârșit a perioadei de timp dorită
7. Bifați "Deschide director după download"
8. Apăsați butonul "Download fișiere ANAF"

9. EcrBridge va ddescărca rapoartele din casa de marcat (operația este de durată, vă rugăm să așteptați terminarea acesteia)
10. După finalizarea operației, aplicația va deschide directorul în care a salvat aceste rapoate

La încărcarea fișierelor în aplicația ANAF, folosiți fișierul Perioada_raportare.p7b sau fișierul OPIS_{seriecasa}_{luna}-{an}.p7b.

ATENȚIE !!! Rapoartele XML se țin în casa de marcat doar 60 de zile, după această perioadă de timp aceste fișiere se șterg 


© Copyright 2024 EcrBridge.ro - All Rights Reserved